Lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 11năm 2023

 THÔNG BÁOLịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 11năm 2023Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiếp công dân;Căn cứ Quyết định số 1017-QĐ/TU ngày 25 ...
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 9
Tháng 06 : 390
Tháng trước : 210
Năm 2024 : 1.030
LIÊN KẾT