A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 11năm 2023

 

THÔNG BÁO

Lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 11năm 2023

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 1017-QĐ/TU ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Tỉnh ủy Kon Tum về ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và chỉ đạo xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Thực hiện thông báo số 63/TB-UBND ngày 12/12/2022của UBND thị trấn về lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023; 

UBND thị trấn thông báo lịch tiếp công dân tháng 11năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ:Vào ngày thứ 5 hàng tuần(ngày 02, 09, 16 và ngày 23tháng 11năm 2023).

2. Tiếp công dân đột xuất: Chủ tịch UBND thị trấn tiếp công dân thực hiện theo quy định tại khoản 3,Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

2. Thời gian, địa điểm và thành phần:

2.1. Thời gian: -Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút.-Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

2.2. Địa điểm:Phòng tiếp công dân(tầng trệt), tại trụ sở UBND thị trấn Đăk Rve, số nhà 14, đường Lê Quý Đôn, thôn 2 thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy.

3. Thành phần tham dự tiếp công dân định kỳ:

3.1. Ngày thứ 5 hàng tuần:Mời đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban pháp chế HĐND, Chủ tịch Ủyban MTTQVN thị trấn thị trấn;Chủ tịch UBND thị trấn, Công chức Văn phòng-Thống kê và các công chức có liên quan đến nội dung tiếp công dân.

3.2. Ngày 22tháng 11năm 2023:Mời đồng chí Bí thư Đảng ủy, đại diện Thường trực HĐND thị trấn, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQVN thị trấn; Chủ tịch UBND thị trấn, Công chức Văn phòng-Thống kê dự cùng tiếp công dân.UBND thị trấn thông báo đến các cơ quan, đơn vị, ban,ngành,Mặt trận, Đoàn thể, các thôn, cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn được biết.

.Nơi nhận:                                                                                                                                                                              ỦY BAN NHÂN DÂN

-TT Đảng ủy (Biết);                                                                                                                                                                     KT. CHỦ TỊCH

-TT HĐND thị trấn (Biết);                                                                                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH 

-UBMTTQVN thị trấn (P/h);

-Các ban ngành, đoàn thể thị trấn;

-BQL các thôn;-Trang thông tin điện tử thị trấn (đăng tin);                                                                                                                Nguyễn Xuân Biên

-Lưu: VT.TM. 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 76
Tháng 07 : 457
Tháng trước : 537
Năm 2024 : 1.634
LIÊN KẾT