A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v triển khai thực hiện các quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy

Số:        /UBND

V/v triển khai thực hiện các

quy định liên quan đến bỏ Sổ

hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy

Đắk Rve, ngày       tháng        năm       

 

Kính gửi:

 

- Các cơ quan, ban ngành đoàn thể thị trấn;

- Cán bộ, công chức thị trấn.

Thực hiện Công văn số 310/UBND-NC ngày 23/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện các quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy; Ủy ban nhân dân thị trấn có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan, ban ngành,  đoàn thể thị trấn và cán bộ, công chức thị trấn:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân về việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên địa bàn thị trấn; đồng thời, dán tài liệu tuyên truyền công khai tại Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để toàn thể người dân trên địa bàn thị trấn biết, thực hiện.

- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện  nghiêm Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, các văn bản gồm: Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 25/8/2021 của UBND huyện về triển khai Luật cư trú năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trên địa bàn huyện Kon Rẫy, Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện, Công văn số 07/UBND, ngày 20/01/2023 của UBND thị trấn về việc triển khai thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ trên địa bàn thị trấn...

- Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn; nhất là các cán bộ, công chức đang thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa thị trấn về việc không yêu cầu người dân  xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục  hành chính, dịch vụ công trực tuyến; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ,  công chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền. 

- Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy các đơn vị báo cáo về UBND thị trấn (qua Công an thị trấn) để xem xét, chỉ đạo.

2. Công an thị trấn (cơ quan thường trực triển khai Đề án 06 thị trấn) kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; phối hợp với các đơn vị và địa phương kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân thị trấn xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân thị trấn báo để các cơ quan, đơn vị và địa phương biết, triển khai thực hiện./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 76
Tháng 07 : 457
Tháng trước : 537
Năm 2024 : 1.634
Liên kết cột trái