A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

KẾ HOẠCH

Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6

HĐND thị trấn Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

            Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Sau khi trao đổi thống nhất với Tổ đại biểu HĐND thị trấn ứng cử trên địa bàn thị trấn và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn. Thường trực HĐND thị trấn xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Nội dung tiếp xúc cử tri

- Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn Khóa XII.

- Thông qua các Nghị quyết của HĐND thị trấn đã được thống nhất tại Kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn Khóa XII.

- Thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn Khóa XII.

- Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 28/7/2023.

- Địa điểm: Tại Hội trường nhà văn hóa (cũ) thôn 2 thị trấn Đắk Rve.

3. Thành phần tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri

- Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Kon Rẫy

          - Đại  biểu Hội đồng nhân dân huyện tại thị trấn.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn, khóa XII nhiệm kỳ 2021– 2026.

- Thường trực Đảng ủy thị trấn

- Thường trực HĐND thị trấn;

- Lãnh đạo UBND thị trấn;

- Ban Thường trực UBMTTQ VN thị trấn;

- Lãnh đạo hai Ban của HĐND thị trấn;

- Công chức chuyên môn liên quan;

- Tất cả cử tri trên địa bàn thôn 2. Đối với các thôn còn lại không tổ chức tiếp xúc cử tri đề nghị Ban quản lý thôn mời cử tri đại diện thôn mình đến tham dự.

          4. Về tổ chức triển khai, thực hiện 

4.1. Đề nghị UBND thị trấn cử cán bộ, công chức tham gia đúng thành phần và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Chỉ đạo các Ban quản lý thôn mời cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri theo đúng thành phần.

4.2. Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn chỉ đạo Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 2 phối hợp với Đại biểu HĐND thị trấn ở thôn và Ban quản lý thôn 2 chuẩn bị bố trí địa điểm tiếp xúc cử tri cụ thể và mời cử tri tham dự.

4.3. Đề nghị đại biểu HĐND thị trấn phối hợp với Chi ủy chi bộ, Ban quản lý thôn và Ban công tác Mặt trận tại các thôn nắm tình hình ý kiến, kiến nghị của cử tri (lựa chọn, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phải rõ ràng, không trùng lắp, đúng nội dung và địa điểm của cử tri kiến nghị) và cử người phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ghi chép đầy đủ các ý kiến đã được các ngành, các cấp trả lời để về truyền đạt lại cho cử tri, còn các ý kiến, kiến nghị chưa được trả lời thì tiếp tục tổng hợp và gửi về Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn và Thường trực HĐND thị trấn (qua Văn phòng - Thống kê thị trấn) trong ngày 02/8/2023. Quá thời gian trên, đại biểu HĐND thị trấn tại các thôn không có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thì xem như không có ý kiến, kiến nghị và phải chịu trách nhiệm trước cử tri và Hội đồng nhân dân thị trấn.

  - Hội đồng nhân dân thị trấn đề nghị các ngành, các đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch này tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Ghi chú:  - Kế hoạch này thay cho giấy mời các đại biểu tham dự.

                - Đề nghị các đại biểu dự tiếp xúc cử tri chủ động liên hệ với Thường trực HĐND thị trấn và có mặt trước hội nghị tiếp xúc cử tri 30 phút.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Y HLiêu
Nguồn:http://snv.kontum.gov.vn/pages/video/detail/5.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 5
Tháng 12 : 14
Tháng trước : 335
Năm 2023 : 38.337
LIÊN KẾT