KẾ HOẠCH Quản lý biên chế cán bộ, công chức thị trấngiai đoạn 2023 -2026 và tinh giản biên chế đến hết năm 2026

Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các kết luận, quyết định của Trung ương về quản lý biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2023 -2026, từ đó xác định trách nhiệm của cả hệ thống trị, các cấp chính quyền, của ...

THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)

THÔNG BÁOVề việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyềnKỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)  Căn cứ Thông báo số 48/TB-UBND ngày 07/4/2023 của UBND huyện Kon Rẫy về việc thông báo treo cờ Tổ quốc và ...
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 76
Tháng 07 : 457
Tháng trước : 537
Năm 2024 : 1.634
Liên kết bottom cột phải