KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình  trên địa bàn thị trấn Đăk Rve năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂNTHỊ TRẤN ĐĂK RVE        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:          /KH-UBND               Đăk Rve, ngày      tháng      năm 2023 KẾ HOẠCHRà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông ...

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử trưởng thôn và công nhân phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2025 trên địa bàn thị trấn Đăk Rve

UBND thị trấn Đăk Rve triển khai công tác bầu cử trưởng thônThực hiện Công văn số 435/UBND-NC ngày 22/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2023-2025 và công văn số 284/UBND-NC ngày ...

Chuyển đổi số thị trấn Đăk Rve năm 2023

KẾ HOẠCHChuyển đổi số thị trấn Đăk Rve năm 2023I. MỤC TIÊU1. Mục tiêu chung: - Tập trung vào các hoạt động phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số với trọng ...
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 76
Tháng 07 : 457
Tháng trước : 537
Năm 2024 : 1.634
Liên kết cột trái