KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình  trên địa bàn thị trấn Đăk Rve năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂNTHỊ TRẤN ĐĂK RVE        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:          /KH-UBND               Đăk Rve, ngày      tháng      năm 2023 KẾ HOẠCHRà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông ...
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 76
Tháng 07 : 457
Tháng trước : 537
Năm 2024 : 1.634
Liên kết cột trái