Nhiệm vụ Quy hoạch vùng huyện Kon Rây, tỉnh Kon Tum đến năm 2040