Sau năm 1975, ba tỉnh Pleiku, Phú Bổn  Kon Tum([1]) hợp nhất thành tỉnh Gia Lai - Kon Tum([2]), huyện Kon Plông thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

Huyện Kon Plông ban đầu gồm 11 xã: Đắk Kôi, Đắk Pne, Đắk Ring, Đắk Rong, Đắk Ruồng, Hiếu, Kon Pne, Măng Bút, Măng Cành, Ngọk Tem, Tân Lập. Ngày 12-8-1991, tỉnh Gia Lai - Kon Tum được tách thành tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Xã Tân Lập huyện Kon Plông thuộc tỉnh Kon Tum.

Ngày 22-11-1996, thành lập thị trấn Kon Plông, thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Kon Plông, trên cơ sở 5.000 ha diện tích tự nhiên và 4.031 nhân khẩu của xã Tân Lập.

 Đến ngày 31 tháng 01 năm 2002 Chính phủ ban hành nghị định số 14/2002/NĐ-CP, về chia tách huyện Kon P Lông, tỉnh Kon Tum thành hai huyện Kon P lông và huyện Kon Rẫy; đổi tên thị trấn Kon P Lông thành thị trấn Đăk Rve. Sau khi chia tách, huyện Kon Rẫy có 07 đơn vị hành chính bao gồm 06 xã và 01 thị trấn.

 Hiện nay thị trấn là trung tâm kinh tế phát triển của huyện Kon Rẫy. Phía Đông tiếp giáp với xã ĐăkPne; phía Tây tiếp giáo với xã Đăk Tơ Lung; phía Bắc tiếp giáp với xã Đắk Long huyện KonPlông; phía Nam tiếp giáp với xã Đăk PNe và xã Tân Lập. Tổng diện tích tự nhiên là 5.093,91 ha; Dân số là: 1.402 hộ, với 5.200 nhân khẩu, hộ dân tộc thiểu số 676 chiếm 48,22%; thị trấn Đăk Rve gồm có 7 thôn,  mật độ dân số toàn đô thị 110 người/Km2. Đường liên thôn được nhựa hóa, bê tông đạt 100%; xóm được bê tông, cứng hóa đạt trên 60%; tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt 90% tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của thị trấn đạt khoảng 90%; 

 

([1]) “PleikuPhú Bổn và Kon Tum là các tỉnh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa.

([2])  Gia Lai - Kon Tum” là tỉnh trước năm 1991 gồm 02 tỉnh Gia Lai và Kon Tum hiện nay .