Tối  ngày 11/7/2022,Tại  Nhà Văn hóa thị trấn Đăk Rve đã tổ chức hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị trấn Đăk Rve lần thứ I/2022.  Hình ảnh hội thị cồng chiêng, xoang  về tham dự với hội thi có Đồng chí: Đinh Thị Hồng ...