PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

 

 

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

***

          UBND thị trấn Đắk Rve mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

I. Nội dung phản ánh, kiến nghị:

1. Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

2. Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

3. Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

II. Hình thức gửi và nơi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:

1. Các cá nhân, tổ chức có thể gửi phản ánh, kiến nghị qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn (vào mục Phản ánh kiến nghị à vào mục Gửi PAKN). Hoặc gửi trực tiếp đến: Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Rve (qua Văn phòng-Thống kê thị trấn Đăk Rve); địa chỉ: Số 14 Lê Quý Đôn, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; gửi qua địa chỉ thư điện tử: ubndttdr.kry@kontum.gov.vn./.

2. Cá nhân, tổ chức có thể gọi đến số điện thoại đường dây nóng: 02603.824.266 (UBND thị trấn Đăk Rve); 0374.117.999 (Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Rve)./.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;  

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.